top of page

SERVICII OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI (ONRC):

  • Înființarea de entități juridice 100% ONLINE: înființare SRL;

  • Înființare filială/sucursală;

  • Operațiuni modificare firmă ONLINE, cum ar fi: modificarea actului constitutiv al firmei, modificarea denumirii sau a obiectului său de activitate, modificarea administratorilor sau a asociaților, prelungirea valabilității sediului social al firmei, înființarea, modificarea ori prelungirea valabilității unui punct de lucru, majorarea sau diminuarea capitalului social al unei firme, divizarea sau fuziunea societăților comerciale;

  • Radieri și dizolvări firme: radiere filială/sucursală, dizolvarea și lichidarea voluntară a firmei, precum și a societăților cu mai mulți asociați, cu numirea lichidatorului.

Business Meeting
Servicii Oficiul Național al Registrului Comerțului ONRC: Services
bottom of page