top of page

SERVICII CONSULTANȚĂ JURIDICĂ:

  • Consultanță în alegerea celei mai potrivite forme juridice în strânsă corelație cu obiectul de activitate al companiei;

  • Servicii consultanță juridică pentru înregistrarea societății și/sau orice modificare ulterioară, cum ar fi: schimbarea sediului social, deschidere ori închidere punct de lucru, operațiuni cooptare asociați, operațiuni privind cesiunea părților sociale, numire ori revocare administrator, operațiuni privind schimbarea obiectului principal/secundar de activitate, operațiuni privind autorizarea codurilor CAEN, operațiuni radiere/dizolvare, prelungire durată societate, prelungire puncte de lucru/sedii, schimbare denumire societate, depunere declarații privind orice modificări intervenite în cadrul actelor societății/actualizare act constitutiv;

  • Servicii consultanță juridică în scopul obținerii autorizațiilor de funcționare - Primărie, autorizațiilor de la DSV, APM, ISU;

  • Recuperarea datoriilor restante și a creanțelor;

  • Înființare Asociații, Fundații;

  • Sprijin de specialitate în redactarea, modificarea documentelor juridice: contracte comerciale, contracte comodat, contracte închiriere, contracte prestări servicii etc;

  • Servicii consultanță înregistrare mărci naționale la OSIM și înregistrare mărci europene la EUIPO.

Professionals
Servicii consultanță juridică: Services
bottom of page