top of page

SERVICII CONSULTANȚĂ RESURSE UMANE - HR:

  • Consultanță pe probleme de legislația muncii;

  • Consultanță privind păstrarea evidenței salariaților la locul de muncă;

  • Consultanță în ceea ce privește ținerea evidenței și planificarea concediilor de odihnă ale salariaților;

  • Consultanță privind întocmirea Regulamentului intern al firmei;

  • Consultanță pentru încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților;

  • Analiza fișelor de post standard și personalizate;

  • Consultanță privind clauzele contractului colectiv de muncă la nivel de companie;

  • Consultanță privind cercetarea abaterilor disciplinare ale salariaților.

Job interviews
Servicii consultanță resurse umane - HR: Service
bottom of page