top of page
LOGO CLADO PRO FINAL Init.png

CLADO PRO

CLADO PRO BUSINESS CONSULTING SRL vă poate ghida afacerea să se dezvolte în mod sustenabil. Datorită experienței în domeniu, materializată de-a lungul timpului în diferite medii de business, clienții noștri au fost îndrumați, în scopul atingerii obiectivelor lor de afaceri. Folosind metode testate ”End to end”, compania noastră vă va ghida atât pe dumneavoastră în calitate de întreprinzător, cât și organizația, pentru a reuși în acest domeniu. Cu certitudine, vă puteți baza pe echipa noastră pentru a vi se furniza cele mai bune perspective, în ceea ce privește viitorul afacerii dvs.

CONTACTAȚI-NE pentru a vă putea oferi cât mai multe detalii.
Cu respect, Echipa CLADO PRO BUSINESS CONSULTING SRL

Home: Welcome

CLADO PRO SOLUTIONS

CLADO PRO BUSINESS CONSULTING can guide your business to develop sustainably. Thanks to the experience, materialized over time in different business environments, our clients have been guided to achieve their business goals. Using tested "End to end" methods, our company will guide both you as an entrepreneur and the organization to succeed in this field. With certainty, you can rely on our team to provide you with the right insights into the future of your business.

CONTACT US, so we can give you as many details as possible.

With respect, CLADO PRO BUSINESS CONSULTING Team

Image by Sean Pollock
Home: Welcome
656683.png

SERVICIILE OFERITE DE

CLADO PRO BUSINESS CONSULTING:

SERVICII CONSULTANȚĂ FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE:

 • Identificarea corectă a surselor de finanțare nerambursabile disponibile;

 • Planificarea și pregătirea temeinică a Proiectului, în vederea obținerii finanțării nerambursabile;

 • Urmărirea și implementarea managementului de proiect;

 • Controlul și monitorizarea Proiectului supus finanțării nerambursabile.

SERVICII CONSULTANȚĂ JURIDICĂ:

 • Consultanță în alegerea celei mai potrivite forme juridice în strânsă corelație cu obiectul de activitate al companiei;

 • Servicii consultanță juridică pentru înregistrarea societății și/sau orice modificare ulterioară, cum ar fi: schimbarea sediului social, deschidere ori închidere punct de lucru, operațiuni cooptare asociați, operațiuni privind cesiunea părților sociale, numire ori revocare administrator, operațiuni privind schimbarea obiectului principal/secundar de activitate, operațiuni privind autorizarea codurilor CAEN, operațiuni radiere/dizolvare, prelungire durată societate, prelungire puncte de lucru/sedii, schimbare denumire societate, depunere declarații privind orice modificări intervenite în cadrul actelor societății/actualizare act constitutiv;

 • Servicii consultanță juridică în scopul obținerii autorizațiilor de funcționare de la Primărie, autorizațiilor de la DSV, APM, ISU;

 • Recuperarea datoriilor restante și a creanțelor;

 • Înființare Asociații, Fundații;

 • Sprijin de specialitate în redactarea, modificarea documentelor juridice: contracte comerciale, contracte comodat, contracte închiriere, contracte prestări servicii etc;

 • Servicii consultanță înregistrare mărci naționale la OSIM și înregistrare mărci europene la EUIPO.

SERVICII CONSULTANȚĂ GDPR:

 • Analiza situației GDPR din punct de vedere al evaluării proceselor, sistemelor, documentelor și activităților derulate la nivel de companie, pentru stabilirea gradului de corelare a practicilor interne cu respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul UE 679/2016);

 • Implementarea politicilor GDPR, ceea ce implică elaborarea întregii documentații, precum și implementarea eficientă a tuturor măsurilor tehnice și organizatorice, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016;

 • Se asigură sprijin nemijlocit prin intermediul serviciului DPO (Data Protection Officer sau Responsabil cu Protecția Datelor) externalizat și prin intermediul serviciului de consultanță GDPR.

SERVICII OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI (ONRC):

 • Înființarea de entități juridice 100% ONLINE: înființare SRL;

 • Înființare filială/sucursală;

 • Operațiuni modificare firmă ONLINE, cum ar fi: modificarea actului constitutiv al firmei, modificarea denumirii sau a obiectului său de activitate, modificarea administratorilor sau a asociaților, prelungirea valabilității sediului social al firmei, înființarea, modificarea ori prelungirea valabilității unui punct de lucru, majorarea sau diminuarea capitalului social al unei firme, divizarea sau fuziunea societăților comerciale;

 • Radieri și dizolvări firme: radiere filială/sucursală, dizolvarea și lichidarea voluntară a firmei, precum și a societăților cu mai mulți asociați, cu numirea lichidatorului.

SERVICII CONSULTANȚĂ RESURSE UMANE - HR:

 • Consultanță pe probleme de legislația muncii;

 • Consultanță privind păstrarea evidenței salariaților la locul de muncă;

 • Consultanță în ceea ce privește ținerea evidenței și planificarea concediilor de odihnă ale salariaților;

 • Consultanță privind întocmirea Regulamentului intern al firmei;

 • Consultanță pentru încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților;

 • Analiza fișelor de post standard și personalizate;

 • Consultanță privind clauzele contractului colectiv de muncă la nivel de companie;

 • Consultanță privind cercetarea abaterilor disciplinare ale salariaților.

SERVICII CONSULTANȚĂ ONLINE DE SPECIALITATE:

# La nivelul companiei noastre a fost creat Serviciul de consultanță online CLADO PRO, care vă pune la dispoziție următoarele servicii:

 • Servicii online consultanță fonduri europene nerambursabile;

 • Servicii online consultanță juridică;

 • Servicii online consultanță GDPR;

 • Servicii online Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC);

 • Servicii online consultanță resurse umane - HR.

Home: List

#NOU: ÎNFIINȚĂRI FIRME ONLINE!

#CLADO PRO BUSINESS CONSULTING SRL vă oferă servicii COMPLETE în ceea ce privește ÎNFIINȚAREA propriei companii!

#ÎNFIINȚARE FIRMĂ ONLINE, incluzând  elaborarea dosarului complet de înființare, de către experții noștri:

Etapa nr. 1 - Efecturea consultanței prealabile care este urmată de redactarea documentației specifice și întocmirea dosarului;

Etapa nr. 2 - Procedura depunerii dosarului întocmit anterior la Registrul Comerțului, urmând ca procedura să fie soluționată în cel mai scurt timp posibil;

Etapa nr. 3 - Ridicarea actelor de la Registrul Comerțului și predarea acestora clienților.

DOCUMENTE NECESARE:

1. Act de Identificare (Carte de identitate, Pașaport, alt act de identificare legal ce a fost emis de către organele abilitate ale statului din România sau din străinătate);

2. Act de Proprietate în ceea ce privește deținerea unui imobil în vederea stabilirii sediului social al firmei;

3. Declarație Asociat la notar ori redactată de către CLADO PRO;

4. Declarație Administrator la notar ori redactată de către CLADO PRO;

5. Specimen semnătură la notar sau redactată de către CLADO PRO;

6. Formulare ONRC întocmite și completate de către CLADO PRO;

7. Redactarea Actului constitutiv al firmei de către CLADO PRO.

LOGO CLADO PRO FINAL Init.png
Home: Clients

OFERTĂ ABONAMENTE
CLADO PRO BUSINESS CONSULTING SRL:

50-Off-Discount-PNG.png

# Acest tip de abonament este recomandat afacerilor de dimensiuni mici ce derulează activități restrânse.

50-Off-Discount-PNG.png

# Acest tip de abonament este recomandat întreprinderilor mici și mijlocii ce derulează un volum mare de activități.

50-Off-Discount-PNG.png

# Acest tip de abonament este recomandat atât întreprinderilor mici și mijlocii, cât și întreprinderilor de mari dimensiuni, ce derulează volume mari de activități specifice. Acest abonament este și cel mai complex tip oferit de către compania noastră.

Home: Clients

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Using Digital Tablet

DIGITALIZAREA IMM-URILOR

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ REGIUNEA VEST

Businessman Using Laptop
Team of Industrial Engineers

PROGRAMUL MICROINDUSTRIALIZARE 2022

PROGRAMUL COMERȚ-SERVICII 2022

Analysing data
Business Meeting

PROGRAMUL IMM INVEST ROMANIA

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS

Business Plan
Home: Projects

ECHIPA CLADO PRO

BUSINESS CONSULTING SRL

# Eficiență și performanță în soluții de business

Claudia.jpg

CLAUDIA DANIELA APOPII

Jurist

53011224_986834348176319_6285683168817184768_n.jpg

GABRIEL IONEL DOBRIN

Conferențiar universitar doctor

Home: Team
Home: Blog Feed
CLADO PRO
Urmărește acum
Home: Video Player

APLICAȚIA CLADO PRO BUSINESS CONSULTING

Scanați QR CODE sau accesați direct link-ul de mai jos pentru a putea lansa Aplicația CLADO PRO, aplicație compatibilă atât cu sistemul ANDROID, cât și cu sistemul IOS.

https://eu.jotform.com/app/230907082459359

QR CODE APP CLADO PRO.png
Home: Image

CLADO PRO BUSINESS CONSULTING SRL

*Prin completarea formularului de mai jos sunteți de acord cu politicile și termenii de confidențialitate (GDPR Privacy Policy) utilizați pe site-ul nostru.

Str. Nicolae Labiș, Nr. 12, 300199, Timișoara, România

+40 744197187

 • Facebook
 • YouTube
 • Google Places

Thanks for submitting!

656683.png
Home: Contact
SAL SITE.jpg
SOL SITE.jpg
Home: Careers
bottom of page