top of page

PROGRAMUL START-UP NATION 2022

Condiții principale START-UP Nation:

 • Firmă înființată începând cu 01 ianuarie 2020 inclusiv;

 • Domenii de activitate eligibile: producție, servicii, industrii creative, IT, comerț;

 • Punct de lucru în mediul urban sau rural;

 • Beneficiarul angajează 1 persoană pentru o finanțare de 100.000 lei;

 • Beneficiarul angajează 2 persoane pentru o finanțare de 200.000 lei;

 • Finanțare 85-95%, dar nu mai mult de 200.000 lei;

 • Salarii eligibile pe perioada implementării;

 • Chirii eligibile pe perioada implementării;

 • Suma forfertară (salarii, chirii, utilități etc.) – maxim 60.000 lei;

 • Locurile de muncă nou create vor trebui menținute 2 ani;

 • Consultanță eligibilă – maxim 10.000 lei.

Business Man
Programul START-UP Nation 2022: Services

Activități eligibile START-UP Nation:

 • Echipamente tehnologice, achiziționarea de spații de lucru.

 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, carturi, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială.

 • Salarii, chirii, în anumite condiții.

 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activitătii sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de minim 25.000 lei.

 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/acționarul/angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1.000 lei/persoană.

 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecție a valorilor umane şi materiale; achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

 • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică.

 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal.

 • Consultanță pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanțării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 10.000 lei; această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare.

 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Programul START-UP Nation 2022: Services
bottom of page