top of page

PROGRAMUL MICROINDUSTRIALIZARE 2022

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România, care au deja o anumită vechime, vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat de câte 500.000 de lei (circa 100.000 euro) pe fiecare plan de afaceri, prin viitorul Program Microindustrializare 2022.

Vorbim despre Programul Microindustrializare „Fabricat în România”, după cum a fost redenumit acum de guvernanți.

Conform proiectului de procedură publicat în consultare de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), prin viitorul Program de Microindustrializare, firmele câștigătoare vor putea obține alocații financiare nerambursabile de câte 500.000 de lei, ceea ce reprezintă maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Restul, de minimum 15%, plus cheltuielile neeligibile, vor trebui suportate de către beneficiar, inclusiv prin credite punte.

Programul Microindustrializare 2022: About

Microindustrializare 2022 - condiții, domenii eligibile și punctaj

Pentru a putea intra în Program, firmele trebuie să îndeplinească o serie de condiții eliminatorii, printre care:

  • Să fi fost înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv. Din start, sunt excluse de la finanțare firmele deschise dupa anul 2020.

  • Să angajeze până la plata decontului minimum 1 salariat pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi și să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online.

  • Să nu aibă datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate. Nici solicitanţii cu datorii eşalonate nu vor fi eligibili.

  • Să nu fi depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive.

  • Vor fi excluse de la finanțarea Microindustrializare, firmele aflate în situaţia în care acționarii sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor START-UP Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/2020 (ajutoare COVID-19), sau în schema  HoReCa (OUG 224/2020).

Team of Industrial Engineers
Programul Microindustrializare 2022: About

Ca domenii, vor fi eligibile la aceste ajutoare de minimis firmele care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

- 10 Industria alimentară;
- 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
- 13 Fabricarea produselor textile;
- 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
- 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
- 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
- 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
- 1811 Tipărirea ziarelor;
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.;
- 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
- 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
- 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
- 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
- 24 Industria metalurgică;
- 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
- 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
- 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
- 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
- 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
- 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
- 31 Fabricarea de mobilă;
- 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:
- punctajul obţinut la criteriul aferent profitului net la 31.12.2021;
- punctajul obținut la criteriul aferent rezultatelor după finanțare;
- numărul mediu de angajați la 31.12.2021;
- valoarea exactă a aportului propriu;
- data şi ora înscrierii în Program.

După aceste criterii, dacă balotajul apare la firmele cu 100 de puncte, vor câștiga firmele care au avut un număr cât mai mare de angajați la data de 31.12.2021.

Programul Microindustrializare 2022: About
bottom of page