top of page

PROGRAMUL FEMEIA ANTREPRENOR 2022

În perioada următoare se va deschide Programul Femeia Antreprenor 2022, care se adresează IMM-urilor în care cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii aplicante.  

Apelul va fi deschis pe o perioadă de 30 de zile.

Data estimată de lansare: august 2022.

​Valoare proiect: 200.000 lei/beneficiar prin crearea a minim 2 locuri de muncă cu normă întreagă, respectiv 100.000 lei/beneficiar, prin crearea a minim un loc de muncă, cu normă întreagă, menținute timp de doi ani de la finalizarea investiției.

Perioada de implementare: maxim 12 luni, de la data acordării sprijinului financiar.

Perioada de monitorizare3 ani de la data acordării sprijinului financiar.Criterii de eligibilitate Program Femeia Antreprenor 2022:

 • Nu pot beneficia operatorii economici în situația în care  acționarii sau asociații au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de: Start-up Nation (edițiile anterioare), Granturi pentru capital de lucru și Horeca;

 •   Nu au datorii la bugetul general consolidat;

 •   Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive;

 •   Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/AIMMAIPE/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;

 • Nu pot beneficia operatorii economici ai căror acționari sau asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale Programului Start-Up Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale indiferent dacă au primit sau nu AFN.

Young Businesswoman
Programul Femeia Antreprenor 2022: Services

Achiziții eligibile Program Femeia Antreprenor 2022:

 • AUTOVEHICULE ELECTRICE FĂRĂ PLAFON FINANCIAR ȘI AUTOVEHICULE CU MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ, ÎN LIMITA  A 50.000 LEI.

 • Echipamente tehnologice în conformitate cu activele corporale afiliate grupelor 2.1, 2.2, 2.3, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

 • Achiziţionarea de spaţii de lucru;

 • Mijloace de transport:  cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G; max. 1 buc. valoare eligibilă 50.000 lei;

 • Achiziţionarea de mobilier,  conform grupei nr. 3;

 • Salariile, utilitățile, chiria, serviciile contabile;

 • Pachet digital (voucher de digitalizare) minim 25.000 lei;

 • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;

 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;

 • Consultanță pentru întocmirea documentației 10.000 lei;

 • Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei.


*Atașat regasiți lista de coduri CAEN eligibile la finanțare (lista verde obține punctaj maxim) 

Programul Femeia Antreprenor 2022: Services
bottom of page