top of page

MĂSURA 2: GRANTURI DE CAPITAL DE LUCRU

MĂSURA 2 - GRANTURI DE CAPITAL DE LUCRU de câte 5.000 - 120.000 euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE la Granturile de Capital de Lucru:

Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse.

b) Dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru.

c) Mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile se stabilește astfel:

  • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro.

  • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.

  • Valoarea grantului pentru capital de lucru, nu include cofinanțarea proprie care trebuie sa fie de 15% din valoarea grantului solicitat.

Office Meeting
Măsura 2: Granturi de capital de lucru: Service
bottom of page