top of page

MĂSURA 1: MICROGRANTURI

MĂSURA 1 - MICROGRANTURI de câte 5.000 de euro pentru SRL fără angajați la 31 decembrie 2019, precum și pentru PFA, II, IF din sectoarele eligibile.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE LA MICROGRANTURI 2022:

  • Solicitanții au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020.

  • Au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. Prin excepție, la  solicitanții care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro. Tot prin excepție, PFA, II, IF nu vor condiționate de plafonul cifrei de afaceri.

  • Își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

  • Au avut activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN eligibile*.

BENEFICIARII de Microgranturi vor fi:

  • Întreprinderile mici și mijlocii inclusiv ( micro) care NU au avut salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019.

  • Persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale,  astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008.

Business Team Research _edited.jpg
Măsura 1: Microgranturi: Service

*LISTA domeniilor de activitate eligibile:

A – Agricultură, silvicultură și pescuit
01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe
011 – Cultivarea plantelor nepermanente
0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
0112 – Cultivarea orezului
0113 – Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente
0121 – Cultivarea strugurilor
0124 – Cultivarea fructelor semintoase si sâmburoase
0125 – Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
0129 – Cultivarea altor plante permanente
013 – Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0130 – Cultivarea plantelor pentru înmulțire
014 – Creșterea animalelor
0141 – Creșterea bovinelor de lapte
0142 – Creșterea altor bovine
0143 – Creșterea cailor si a altor cabaline
0145 – Creșterea ovinelor si caprinelor
0146 – Creșterea porcinelor
0147 – Creșterea pasărilor
0149 – Creșterea altor animale
015 – Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
0150 – Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)
016 – Activități auxiliare agriculturii si activități după recoltare
0161 – Activități auxiliare pentru producția vegetala
0162 – Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163 – Activități după recoltare
0164 – Pregătirea semințelor
03 – Pescuitul și acvacultura
031 – Pescuitul
0311 – Pescuitul maritim
0312 – Pescuitul in ape dulci
032 – Acvacultura
0321 – Acvacultura maritima
0322 – Acvacultura in ape dulci

10 – Industria alimentară
101 – Producția, prelucrarea si conservarea cârnii si a produselor din carne
1011 – Prelucrarea si conservarea cârnii
1012 – Prelucrarea si conservarea cârnii de pasare
1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
102 – Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si moluștelor
1020 – Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si moluștelor
103 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
104 – Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale si animale
1041 – Fabricarea uleiurilor si grăsimilor
1042 – Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
105 – Fabricarea produselor lactate
1051 – Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
1052 – Fabricarea înghețatei
106 – Fabricarea produselor de morărit, a amidonului si produselor din amidon
1061 – Fabricarea produselor de morărit
1062 – Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
107 – Fabricarea produselor de brutărie si a produselor făinoase
1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 – Fabricarea biscuiților si pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor si a produselor conservate de patiserie
1073 – Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare
108 – Fabricarea altor produse alimentare
1081 – Fabricarea zaharului
1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 – Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 – Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085 – Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
109 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
11 – Fabricarea băuturilor
110 – Fabricarea băuturilor
1106 – Fabricarea malțului
1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape îmbuteliate

172 – Fabricarea articolelor din hârtie și carton
1721 – Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton

Măsura 1: Microgranturi: Service
bottom of page