top of page
Businessman Using Laptop

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ REGIUNEA VEST

 • Finanțare Nerambursabilă pentru Regiunea VEST, inclusiv satele aparținătoare și stațiuni atestate turistic din zona de VEST: 30.000 - 120.000 euro (servicii)


Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi cu sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest.

Bugetul apelului este de 10 milioane euro.

Contribuție proprie:

 • 24% județul Timiș;

 • 17% județul Arad;

 • 10% județele Hunedoara și Caraș-Severin.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • minim 30.000 euro -> max. 120.000 euro pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare;

 • max. 60.000 euro, pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mici de 30% din cifra de afaceri sau cei care nu au obținut venituri din codul CAEN relevant în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Cheltuielile eligibile:

 • Dotare cu active corporale, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează.

 • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv activități de marketing.

 • Activități din domeniul economiei circulare.

 • Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv infrastructuri de tratament balnear, exclusiv în stațiunile turistice atestate și exclusiv pentru investițiile aferente codurilor CAEN cuprinse în cadrul punctului B al Anexei 27 Domenii de activitate eligibile (vezi anexa CAEN).

Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. Au calitatea de microîntreprinderi (0-9 angajați) în Regiunea VEST;

 2. Sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;

 3. Au înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0);

 4. Au minim 1 angajat la 2022 și își asumă crearea unui loc de muncă suplimentar.

 5. NU au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic sau are fapte înscrise în cazierul fiscal;

 6. NU sunt in dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022;

 7. NU au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022.

# Pentru o EVALUARE GRATUITĂ vă rugăm să ne transmiteți:

 • CUI-ul societății, Certificat constatator ORC;

 • Bilanțul pe anul 2022;

 • Codul CAEN pentru care doriți să solicitați finanțarea.

Finanțare nerambursabilă Regiunea Vest: Services
bottom of page