top of page
Using Digital Tablet

DIGITALIZAREA IMM-URILOR

Firmele pot obține până la 100.000 euro pentru achiziția de echipamente IT și Software prin Programul Digitalizarea IMM-urilor - înscrierea în Program a început în 15.02.2023 și se finalizează la 30.06.2023 (în derulare).

Beneficiari eligibili:

 • Firme înființate cel târziu la data de 31.12.2021.

 • Au obținut profit din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

 • Nu au avut activitatea suspendată în anul 2022.

 • Codul CAEN pentru care se solicita finanțarea era autorizat la 31 decembrie 2021.

 • Se angajează ca la finalul implementării să atingă minim 6 din criteriile de intensitate digitală (DESI).

 • Nu sunt în dificultate, insolvență sau faliment.

Finanțare:

 • Microintreprinderi – între 20.000 și 30.000 euro. Ajutor financiar 90%.

 • Întreprindere mică – între 20.000 si 50.000 euro. Ajutor financiar 90%.

 • Întreprindere mijlocie – între 20.000 și 100.000 euro. Ajutor financiar 90%.

Alocare totală program: 347,50 milioane euro.


Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare.

 • Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune.

 • Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi.

 • Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul.

 • Cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei.

 • Cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou.

 • Cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil.

 • Cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

 • Cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

 • Cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT) obligatoriu; Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.

 • Cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări sau/și cu recunoaștere națională/internațională etc.

Pentru STABILIRE ELIGIBILITATE avem nevoie de:

 • Copie CUI;

 • CAEN-ul pe care se dorește accesarea fondurilor, Certificat constatator ORC;

 • Bilanț 2021 și 2022;

 • Lista de echipamente și alte cheltuieli bugetate.

# Consultanța GRATUITĂ pentru stabilirea eligibilității societății.

Digitalizarea IMM-urilor: Services
bottom of page