top of page

AJUTORUL COVID PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE

Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, a fost publicată în Monitorul Oficial de joi, 21 aprilie 2022 și a intrat oficial în vigoare la data de 22 aprilie 2022.

Schema de ajutor de stat se aplică până la data de 30 iunie 2022, pe întreg teritoriul României şi se acordă:

a) în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, în anul 2022, desfăşoară activitate de creştere a bovinelor;

b) în sectorul suine, crescătorilor persoane juridice, precum şi întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate, după caz, care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în exploataţii autorizate sanitar-veterinar;

c) în sectorul avicol, crescătorilor de păsări, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de reproducţie tineret şi adulte şi/sau de incubaţie şi/sau de creştere a păsărilor pentru carne sau de creştere a tineretului de înlocuire şi a găinilor adulte pentru ouă consum în exploataţii autorizate sanitar-veterinar.

Smiling Farmer
Ajutorul COVID pentru crescătorii de animale: Service

Beneficiarii depun la Centrele județene/locale ale APIA, cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru crescătorii de bovine, însoțite de documentul emis de utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor — SNIIA. Cererile pentru sectorul avicol vor fi  însoțite de un document emis de Direcția județeană sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, care atestă capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare.

APIA efectuează controale la 20 de zile după termenul limită pentru depunerea cererilor.

În termen de 20 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, Centrele județene/locale ale APIA, respectiv al municipiului București efectuează controlul administrativ al tuturor solicitărilor.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022. Nu se acordă plăți ulterior datei de 30 iunie 2022, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

Ajutorul COVID pentru crescătorii de animale: Service
bottom of page